Zsoltárok könyve 85

1Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak zsoltára. 2Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségéből való foglyokat. 3Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Szela. 4Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. 5Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat! 6Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-é haragod? 7Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? 8Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk! 9Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. 10Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. 11Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. 12Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. 13Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. 14Igazság jár előtte és követi őt az ő lépéseinek útján.