Zsoltárok könyve 82

1Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között. 2Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela. 3Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! 4Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. 5Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog. 6Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan: 7Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. 8Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.