Zsoltárok könyve 81

1Az éneklőmesternek, a gittithre. Aszáfé. 2Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének! 3Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával együtt. 4Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján; 5Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése. 6Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék ott, a mit nem tudtam. 7Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. 8A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela. 9Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem! 10Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj! 11Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt. 12De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem. 13Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint. 14Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én utaimon járna! 15Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem. 16Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök. 17És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged!