Zsoltárok könyve 8

1Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára. 2Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet. 3A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. 4Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: 5Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? 6Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! 7Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; 8Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is; 9Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár. 10Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!