Zsoltárok könyve 74

1Aszáf tanítása. Miért vetettél el, oh Isten, teljesen? Miért füstölög haragod a te legelődnek juhai ellen? 2Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, a melyet régen szerzettél és a melyet megváltottál: a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, a melyen lakozol! 3Lépj fel a teljes pusztaságba; mindent tönkre tett az ellenség a szent helyen! 4Támadóid a te gyülekezeted hajlékában ordítanak: jeleiket tűzték fel jelekké. 5Úgy tünnek fel, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. 6Faragványait már mind összetördelték: fejszékkel és pőrölyökkel. 7Szent helyedet lángba borították; neved hajlékát földig megfertőztették. 8Ezt mondották szívökben: Dúljuk fel őket mindenestől! Felgyújtották Istennek minden hajlékát az országban. 9Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, a ki tudná: meddig tart ez? 10Meddig szidalmaz, oh Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-é az ellenség a te nevedet? 11Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? Vond ki kebeledből: végezz! 12Pedig Isten az én királyom eleitől fogva, a ki szabadításokat mível e föld közepette. 13Te hasítottad ketté a tengert erőddel; te törted össze a czethalak fejeit a vizekben. 14Te rontottad meg a leviathánnak fejét, s adtad azt eledelül a pusztai népnek. 15Te fakasztottad fel a forrást és patakot, te száraztottad meg az örök folyókat. 16Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd; te formáltad a világosságot és a napot. 17Te szabtad meg a földnek minden határát: a nyarat és a telet te formáltad. 18Emlékezzél meg erről: ellenség szidalmazta az Urat, s bolond nép káromolta a te nevedet. 19Ne adjad a fenevadnak a te gerliczédnek lelkét; szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképen! 20Tekints a szövetségre; mert telve vannak e földnek rejtekhelyei zsaroló tanyákkal. 21A megrontott ne térjen szégyenvallással vissza; a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. 22Kelj fel, oh Isten, és védd a te ügyedet; emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, a melylyel naponként illet téged a bolond! 23Ne felejtkezzél el ellenségeidnek szaváról, és az ellened támadók háborgatásáról, a mely szüntelen nevekedik!