Zsoltárok könyve 71

1Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha. 2A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem. 3Légy sziklaváram, a hova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te. 4Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből; a hamisnak és kegyetlennek markából! 5Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva! 6Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen. 7Mintegy csudává lettem sokaknak; de te vagy az én erős bizodalmam. 8Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel. 9Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem! 10Mert felőlem szólanak elleneim, és a kik életemre törnek, együtt tanácskoznak, 11Mondván: Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, a ki megszabadítsa. 12Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre! 13Szégyenüljenek meg és enyészszenek el életemnek ellenségei; borítsa szégyen és gyalázat azokat, a kik vesztemre törnek! 14Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet. 15Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom. 16Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a te igazságodról emlékezem! 17Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat. 18Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet. 19Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?! 20A ki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. 21Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz és megvigasztalsz engem. 22Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, oh Izráelnek szentje! 23Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, a melyet megváltottál. 24Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, a kik vesztemre törnek.