Zsoltárok könyve 65

1Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke. 2Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást. 3Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. 4Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg. 5Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével! 6Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma; 7A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal; 8A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását. 9Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted. 10Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. 11Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. 12Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad; 13Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi. 14A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.