Zsoltárok könyve 61

1Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé. 2Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre. 3E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a sziklára, a hova én nem jutok. 4Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen. 5Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá! Szela. 6Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem. 7Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyujtsd. 8Isten előtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék meg őt. 9Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon.