Zsoltárok könyve 60

1Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja; 2Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret. 3Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket! 4Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult. 5A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket. 6Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela. 7Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket! 8Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét: 9Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelőm. 10Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj! 11Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem? 12Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel? 13Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. 14Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.