Zsoltárok könyve 6

1Az éneklőmesternek a neginóthra, a seminith szerint; Dávid zsoltára. 2Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban. 3Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim! 4Lelkem is igen megháborodott, és te, oh Uram, míglen? 5Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért; 6Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsőít téged? 7Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. 8Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. 9Távozzatok tőlem mind, ti bűnt cselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. 10Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. 11Megszégyenül majd és igen megháborodik minden ellenségem; meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen.