Zsoltárok könyve 59

1Az éneklőmesternek az altashétre. Dávid miktámja; midőn embereket külde Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt. 2Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem; a reám támadóktól ments meg engemet! 3Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet; 4Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek; a nélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram! 5Bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek ellenem: serkenj fel előmbe és lásd meg ezeket! 6Te, oh Uram, Seregek Istene, Izráel Istene, serkenj fel! Büntesd meg mind e pogányokat, ne könyörülj senkin, a ki hamisságot cselekszik. Szela. 7Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb; körüljárják a várost. 8Ímé, szájokkal csácsognak, ajkaikon szablyák vannak: hisz, úgy mond, kicsoda hallja meg? 9Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet. 10Hatalmával szemben te reád vigyázok; mert Isten az én váram. 11Előmbe jön az én kegyelmes Istenem; látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását. 12Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejtkezzék; bujdosókká tedd őket a te hatalmaddal, és alázd meg őket Uram, mi paizsunk! 13Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde, fogattassanak meg kevélységükben; mert csak átkot és hazugságot szólnak. 14Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek; és tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákób fölött, mind a földnek határáig. Szela. 15Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb, körüljárják a várost. 16Étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, virrasztanak. 17Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. 18Én erősségem! Te néked éneklek, mert Isten az én váram: ő az én kegyelmes Istenem!