Zsoltárok könyve 54

1Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása; 2Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid? 3Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem! 4Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire. 5Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela. 6Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója. 7Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket. 8Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó. 9Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.