Zsoltárok könyve 51

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára; 2Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. 3Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! 4Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; 5Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. 6Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. 7Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. 8Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem. 9Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. 10Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél. 11Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. 12Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. 13Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. 14Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. 15Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. 16Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. 17Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet. 18Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl. 19Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg! 20Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. 21Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.