Zsoltárok könyve 47

1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. 2Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. 3Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön. 4Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. 5Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, a kit szeret. Szela. 6Felvonul Isten harsona-szónál, kürtzengés közt az Úr. 7Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek! 8Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel. 9Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján. 10Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos ő igen!