Zsoltárok könyve 46

1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra. 2Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. 3Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: 4Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela. 5Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. 6Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor. 7Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld. 8A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela. 9Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön; 10Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. 11Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. 12A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.