Zsoltárok könyve 33

1Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret. 2Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki. 3Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. 4Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. 5Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld. 6Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök. 7Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat. 8Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. 9Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. 10Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. 11Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre. 12Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának. 13Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. 14Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. 15Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket. 16Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével; 17Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. 18Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, 19Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. 20Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. 21Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! 22Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.