Zsoltárok könyve 26

1Dávidé. Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül. 2Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet. 3Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek. 4Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam. 5Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök. 6Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram! 7Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet. 8Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét. 9Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé, 10A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel. 11Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam. 12Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.