Zsoltárok könyve 24

1Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. 2Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. 3Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? 4Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. 5Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. 6Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela. 7Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. 8Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. 9Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya! 10Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.