Zsoltárok könyve 23

1Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 3Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. 4Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem. 5Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. 6Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.