Zsoltárok könyve 21

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez. 3Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela. 4Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére. 5Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. 6Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája. 7Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével. 8Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme. 9Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet. 10Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket. 11Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül. 12Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki; 13Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arczuknak feszíted. 14Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!