Zsoltárok könyve 20

1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 2Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve. 3Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged. 4Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela. 5Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. 6Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet! 7Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. 8Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. 9Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. 10Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.