Zsoltárok könyve 150

1Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! 2Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! 3Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán; 4Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával; 5Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal. 6Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!