Zsoltárok könyve 148

1Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken! 2Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege! 3Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai! 4Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok! 5Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. 6Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól. 7Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és mély vizek ti mind! 8Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik; 9Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti czédrusok; 10Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok; 11Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák! 12Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel: 13Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat! 14És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!