Zsoltárok könyve 145

1Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké! 2Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké! 3Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. 4Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. 5A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem. 6Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. 7A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. 8Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 9Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. 10Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid. 11Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. 12Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét. 13A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre. 14Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 15Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. 16Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. 17Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes. 18Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt. 19Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. 20Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti. 21Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!