Zsoltárok könyve 136

1Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme. 2Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme. 3Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme. 4A ki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme. 5A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az ő kegyelme. 6A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az ő kegyelme. 7A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az ő kegyelme. 8A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az ő kegyelme. 9A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az ő kegyelme. 10A ki megverte az égyiptomiakat elsőszülötteikben; mert örökkévaló az ő kegyelme. 11A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az ő kegyelme. 12Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az ő kegyelme. 13A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az ő kegyelme. 14És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az ő kegyelme. 15Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az ő kegyelme. 16A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az ő kegyelme. 17A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az ő kegyelme. 18És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az ő kegyelme. 19Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme. 20Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme. 21És örökségül adta az ő földjüket; mert örökkévaló az ő kegyelme. 22Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az ő kegyelme. 23A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az ő kegyelme. 24És megszabadított minket elleneinktől; mert örökkévaló az ő kegyelme. 25A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az ő kegyelme. 26Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme!