Zsoltárok könyve 130

1Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 2Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?! 4Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! 5Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében. 6Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. 7Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás! 8Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből.