Zsoltárok könyve 129

1Grádicsok éneke. Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! mondja most Izráel. 2Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, még sem bírtak velem. 3Szántók szántottak hátamon, hosszúra nyujtották barázdáikat. 4Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelét. 5Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, a kik gyűlölik a Siont. 6Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fű, a mely kiszárad, mielőtt letépnék. 7A melyet sem arató nem szed markába, sem kévekötő az ölébe. 8Az átutazók se mondják: Az Úr áldása rátok! Áldunk benneteket az Úrnak nevében!