Zsoltárok könyve 128

1Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár! 2Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. 3Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. 4Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat! 5Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében; 6És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!