Zsoltárok könyve 126

1Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. 2Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! 3Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. 4Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön! 5A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. 6A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.