Zsoltárok könyve 118

1Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! 2Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme! 3Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az ő kegyelme! 4Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme! 5Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr. 6Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember? 7Velem van az Úr az én segítőim közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre. 8Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 9Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. 10Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém őket. 11Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém őket. 12Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tűz, mert az Úr nevében elvesztém őket. 13Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem. 14Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul. 15Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! 16Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! 17Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! 18Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak. 19Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat! 20Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon. 21Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél! 22A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett! 23Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! 24Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! 25Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! 26Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok! 27Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. 28Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged. 29Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!