Zsoltárok könyve 114

1Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül: 2Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága. 3A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula. 4A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai. 5Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál? 6Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai? 7Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt, 8A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.