Zsoltárok könyve 113

1Dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét, 2Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké! 3Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve! 4Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van az egeken. 5Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik? 6A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön; 7A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonszsza a sárból, 8Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé; 9A ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!