Zsoltárok könyve 111

1Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben. 2Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban. 3Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. 4Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr. 5Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké. 6Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét. 7Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes. 8Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak. 9Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve. 10A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.