Példabeszédek 12

1A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő. 2Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul. 3A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. 4Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás. 5Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat. 6Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll. 7Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz. 8Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű. 9Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. 10A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az. 11Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád gyümölcsöt. 12Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz. 13Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának. 14A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az. 15A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember. 16A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot. 17Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság. 18Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig. 19Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság. 20Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával. 21Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála. 22Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot. 23A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz. 24A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt. 25Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket. 26Nem süti meg a rest, a mit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége. 27Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság. 28