Példabeszédek 10

1Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. 2Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból. 3Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti. 4Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít. 5Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. 6Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be. 7Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad. 8A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát. 9A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik. 10A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik. 11Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. 12A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet. 13Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a vessző pedig a bolond hátának való. 14A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás. 15A gazdagnak marhája az ő megerősített városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységök. 16Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van. 17A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. 18A ki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az. 19A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. 20Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés érő. 21Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg. 22Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. 23Miképen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. 24A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg lesz. 25A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van. 26Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték. 27Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek. 28Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész. 29Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek. 30Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet. 31Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik. 32Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.