Judecători 17:6 6În vremea aceea, nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea.

Nu era împărat. Şi nici vreo formă recunoscută de guvernare naţională. Credincioşia faţă de Împăratul lor nevăzut ar fi procurat lui Israel unitate naţională şi siguranţă împotriva invaziei şi servituţii faţă de vecinii lor păgâni.

Ce-i plăcea. Stăpânea anarhia. Puterea era dreptatea, şi pe oameni îi conduceau mai degrabă capriciile decât instrucţiunile legilor lui Dumnezeu. Israeliţii fuseseră avertizaţi să nu fie conduşi de o astfel de filozofie a vieţii (Deuteronom 12,8). Autorul a introdus aceste cuvinte în naraţiunea lui pentru a arăta cât de multe încălcări neînfrânate sau nepedepsite ale legii mozaice puteau să aibă loc. Expresia aceasta pare să facă dovadă că autorul a scris cartea Judecătorilor în timpul domniei unui împărat puternic, care a suprimat ilegalitatea în diferite părţi ale împărăţiei lui.

Deschide Biblia