Isaia 8:4 4Căci, înainte ca să ştie copilul să spună „tată” şi „mamă”, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogăţiile Damascului şi prada Samariei.”

Tată. Pe la vârsta de un an, un copil are în mod obişnuit capacitatea de a spune tata sau mama. Înainte ca copilul acesta să ajungă în vârstă de doi ani, asirienii urmau să prădeze atât Israelul, cât şi Siria. Profeţia aceasta s-a împlinit în 732, când Pecah şi Reţin şi-au pierdut tronurile, şi, mai târziu, viaţa (Isaia 7,16; comp. 2Regi 15,30; 16,9). Astfel, scrierea numelui Maher-Şalal-Haş-Baz pe tăbliţă era un semn al neîntârziatei veniri a asirienilor ca să prade Samaria şi să jefuiască Siria (vezi comentariul la Isaia 8,1). Israel şi Siria au căzut astfel pradă Asiriei. Iuda a fost cruţat deocamdată. Dumnezeu îi spusese lui Ahaz să nu se teamă (cap. 7,4) şi vestise mai dinainte naşterea copilului semn Emanuel ca o asigurare că Domnul va fi cu Iuda şi-l va cruţa de soarta nenorocită care a căzut peste vecinii de la nord.

Pe o tăbliţă de lut, Tiglat-pileser declară că poporul lui Israel şi-a detronat regele, şi că el l-a pus apoi pe tron pe Osea (vezi Vol. II, p. 85). Potrivit cu 2Regi 15,29.30, în zilele lui Pecah, Tiglatpileser a cucerit Galaadul şi Galileea, toată ţara lui Neftali, iar pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria, iar Osea a ucis pe Pecah şi i-a luat tronul. Iar potrivit cu 2Regi 16,7-9, atunci când Ahaz a cerut ajutor asirian, Tiglat-pileser a cucerit Damascul, a dus populaţia lui departe în captivitate, şi la ucis pe Reţin. În loc să se sprijine pe Dumnezeu pentru ajutor, Ahaz îl rugase pe Tiglat-pileser să-l scape din mâinile regilor lui Israel şi Asiriei (2Regi 16,7). Dar, procedând astfel, el nu făcea altceva decât să invite judecăţile asupra lui Iuda. Cronicarul declară că prin abaterile lui, Ahaz a dezgolit [KJV] pe Iuda, şi că deşi Tiglat-pileser a venit, l-a nenorocit în loc să-l întărească (2Cronici 28,19.20 – KJV).

Deschide Biblia