Isaia 8:3 3M-am apropiat de prorociţă. Ea a zămislit, şi a născut un fiu. Apoi Domnul mi-a zis: „Pune-i numele Maher-Şalal-Haş-Baz”.

Proorociţă. Reiese că soţia lui Isaia avea şi ea darul profetic şi-l ajuta în lucrarea lui. Femeile care exercitau darul acesta purtau numele de proorociţe (Judecători 4,4; 2Regi 22,14; 2Cronici 34,22; Luca 2,36). Pe de altă parte, numele acesta îi putea fi acordat şi numai pentru faptul că era soţia unui profet. Maher-Şalal-Haş-Baz era al doilea fiu al lui Isaia (vezi Isaia 7,3). După cum cel dintâi copil al lui Isaia constituia un semn pentru popor că o rămăşiţă se va întoarce, al doilea urma să fie un semn al grabnicei judecăţi viitoare.

Deschide Biblia