Isaia 8:1-4 1Domnul mi-a zis: „Ia o tablă mare şi scrie pe ea, aşa ca să se înţeleagă: „Grăbeşte-te de pradă, aruncă-te asupra prăzii.”

[KJV: Mai departe]. Literal, şi, aici echivalent cu apoi sau din nou. În ebraică wau şi, legat cu forma verbului yo’mer, a zis (literal, va zice), aici apare să dea ceea ce este cunoscut drept construcţia consecutivă wau (vezi Vol. I, p. 27). Aceasta leagă cap. 8 de cap. 7 şi face din el

o continuare acelei naraţiuni. Cu alte cuvinte, cap. 8 trebuie să fie considerat o urmare a cap. 7, şi prin urmare o explicare sau clarificare a lui. Ca urmare, incidentul de cap. 8 ar trebui înţeles ca aflându-se într-o relaţie directă cu acela din capitolul anterior, fie către sfârşitul lui 735, fie pe la începutul lui 734 î.Hr. (vezi comentariul la cap. 7,1.16). Profeţia însăşi este de asemenea strâns legată cu aceea a capitolului precedent, şi trebuie să fie înţeleasă pe fundalul acelui capitol.

Tablă. Ebr. gillayon, tăbliţă. Acelaşi cuvânt este tradus oglinzi în cap. 3,23. [KJV: Cu condei de om]. O traducere literală a ebraicului chereţ ’enosh, o expresie idiomatică însemnând un condei obişnuit, adică un condei sau stylus.

[Maher-Şalal-Haş-Baz]. Literal, Grăbeşte de prădează, aruncă-te asupra prăzii. Numele acesta o dată scris pe tăbliţă, era menit să indice iminenţa invaziei asiriene prezise în cap. 7,17-25. Timp de aproape un an înainte de naşterea copilului, numele acesta a purtat solia lui tăcută, simbolică, locuitorilor Ierusalimului, dându-le o amplă ocazie să mediteze asupra însemnătăţii sale. Vezi mai departe comentariul la v. 8.

2Am luat cu mine nişte martori vrednici de credinţă: pe preotul Urie şi pe Zaharia, fiul lui Berechia.

Martori vrednici de credinţă. [KJV: Martori care să raporteze]. Adică, să ateste autenticitatea, şi prin aceasta să evidenţieze importanţa documentului. Urie a fost preotul chemat mai târziu de Ahaz să construiască un nou altar pentru templu, după modelul unui altar pe care el îl văzuse la Damasc (vezi comentariul la 2Regi 16,10.11). Identitatea lui Zaharia este necunoscută.

3M-am apropiat de prorociţă. Ea a zămislit, şi a născut un fiu. Apoi Domnul mi-a zis: „Pune-i numele Maher-Şalal-Haş-Baz”.

Proorociţă. Reiese că soţia lui Isaia avea şi ea darul profetic şi-l ajuta în lucrarea lui. Femeile care exercitau darul acesta purtau numele de proorociţe (Judecători 4,4; 2Regi 22,14; 2Cronici 34,22; Luca 2,36). Pe de altă parte, numele acesta îi putea fi acordat şi numai pentru faptul că era soţia unui profet. Maher-Şalal-Haş-Baz era al doilea fiu al lui Isaia (vezi Isaia 7,3). După cum cel dintâi copil al lui Isaia constituia un semn pentru popor că o rămăşiţă se va întoarce, al doilea urma să fie un semn al grabnicei judecăţi viitoare.

4Căci, înainte ca să ştie copilul să spună „tată” şi „mamă”, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogăţiile Damascului şi prada Samariei.”

Tată. Pe la vârsta de un an, un copil are în mod obişnuit capacitatea de a spune tata sau mama. Înainte ca copilul acesta să ajungă în vârstă de doi ani, asirienii urmau să prădeze atât Israelul, cât şi Siria. Profeţia aceasta s-a împlinit în 732, când Pecah şi Reţin şi-au pierdut tronurile, şi, mai târziu, viaţa (Isaia 7,16; comp. 2Regi 15,30; 16,9). Astfel, scrierea numelui Maher-Şalal-Haş-Baz pe tăbliţă era un semn al neîntârziatei veniri a asirienilor ca să prade Samaria şi să jefuiască Siria (vezi comentariul la Isaia 8,1). Israel şi Siria au căzut astfel pradă Asiriei. Iuda a fost cruţat deocamdată. Dumnezeu îi spusese lui Ahaz să nu se teamă (cap. 7,4) şi vestise mai dinainte naşterea copilului semn Emanuel ca o asigurare că Domnul va fi cu Iuda şi-l va cruţa de soarta nenorocită care a căzut peste vecinii de la nord.

Pe o tăbliţă de lut, Tiglat-pileser declară că poporul lui Israel şi-a detronat regele, şi că el l-a pus apoi pe tron pe Osea (vezi Vol. II, p. 85). Potrivit cu 2Regi 15,29.30, în zilele lui Pecah, Tiglatpileser a cucerit Galaadul şi Galileea, toată ţara lui Neftali, iar pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria, iar Osea a ucis pe Pecah şi i-a luat tronul. Iar potrivit cu 2Regi 16,7-9, atunci când Ahaz a cerut ajutor asirian, Tiglat-pileser a cucerit Damascul, a dus populaţia lui departe în captivitate, şi la ucis pe Reţin. În loc să se sprijine pe Dumnezeu pentru ajutor, Ahaz îl rugase pe Tiglat-pileser să-l scape din mâinile regilor lui Israel şi Asiriei (2Regi 16,7). Dar, procedând astfel, el nu făcea altceva decât să invite judecăţile asupra lui Iuda. Cronicarul declară că prin abaterile lui, Ahaz a dezgolit [KJV] pe Iuda, şi că deşi Tiglat-pileser a venit, l-a nenorocit în loc să-l întărească (2Cronici 28,19.20 – KJV).

Deschide Biblia