Isaia 7:12 12Ahaz a răspuns: „Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul.”

Nu vreau să cer. Ahaz a refuzat să se lase convins. El nu voia să creadă, şi nu dorea nimic ce l-ar fi putut ajuta să creadă. El îşi fixase politica, era hotărât să o urmeze, şi se temea de orice l-ar fi putut influenţa să o schimbe. Ajutorul pe care îl căuta era de la Asiria, nu de la Dumnezeu.

Să nu ispitesc pe Domnul. Adică, să pună pe Domnul la încercare cerând un semn. Prin aceasta Ahaz şi-a dat pe faţă încăpăţânarea şi răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu S-a oferit să-l ajute şi să-l călăuzească, dar el a ales în schimb să se încreadă în Asiria pentru ajutor. Ahaz era hotărât să nu aibă nimic de-a face cu Dumnezeu, şi făcea lucrul acesta cât se poate de clar.

Deschide Biblia