Isaia 66:19 19Şi voi pune un semn între ele şi voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, la Tarsis, la Pul şi la Lud, care trag cu arcul, la Tubal şi la Iavan, în ostroavele depărtate care n-au auzit vorbindu-se niciodată de Mine şi n-au văzut slava Mea; ei vor vesti slava Mea printre neamuri.

Voi pune un semn. 1QIsa de la Marea Moartă zice: voi pune semne. Ce este semnul acesta, sau ce sunt semnele acestea, nu este arătat. Expresia voi pune un semn este probabil paralelă cu vor vedea slava Mea. Văzând slava, sau semnul lui Dumnezeu, cei scăpaţi de nimicire vor spune naţiunilor ce le-a fost descoperit cu privire la Dumnezeu.

Tarsis. În general identificat cu Tartessus din Spania (vezi comentariul la Geneza 10,4).

Pul. Locul acesta nu este precis cunoscut, dar se consideră de unii că reprezintă un popor african. Unii cred că Pul este o ortografiere greşită a lui Put (vezi comentariul la Ezechiel 27,10). Totuşi, 1QIsa de la Marea Moartă zice Pul.

Lud. O regiune din Mesopotamia Superioară (vezi comentariul la Geneza 10,22)

Tubal. O seminţie iafetită din apropiere de Marea Neagră (vezi comentariul la Ezechiel 31,2).

Iavan. Numele ebraic obişnuit pentru ionieni, sau greci (vezi comentariul la Geneza 10,2).

Ostroavele. Sau, ţinuturile de coastă. Locurile numite reprezintă ţări depărtate în general care nu auziseră mai înainte de Dumnezeul lui Israel, dar care acum urmau să-L cunoască prin predicarea solilor.

Deschide Biblia