Isaia 58:13 13Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,

Îţi vei opri piciorul. Lucrarea de refacere trebuie să înceapă cu o redeşteptare a adevăratei păziri a Sabatului, a cărei esenţă este comuniunea cu Dumnezeu şi amintirea puterii Sale creatoare, în ziua pe care El a sfinţit-o. Soarta lui Israel ca naţiune a fost hotărâtă de atitudinea lui faţă de sfânta zi a lui Dumnezeu (vezi Ieremia 17,24-27). Sabatul n-a fost menit vreodată să fie un scop în sine, ci mai degrabă un mijloc prin care omul să poată face cunoştinţă cu caracterul şi scopurile Creatorului său (vezi comentariul la Exod 20,8).

Ca să nu-ţi faci. Ca să nu apare în toate versiunile, totuşi el se află în sulul 1QIsa de la Marea Moartă şi în LXX.

Gusturile tale. Esenţa păcatului este egoismul – săvârşirea a ceea ce-i place cuiva fără să ţină seama de Dumnezeu sau de om. Ziua Sabatului oferă omului prilejul de a înfrânge egoismul şi de a cultiva deprinderea de a face lucruri care sunt plăcute lui Dumnezeu (1Ioan 3,22) şi care contribuie la binele altora. Înţeles bine şi ţinut cum se cuvine, Sabatul este cheia fericirii omului atât aici cât şi în viaţa cealaltă. Adevărata păzire a Sabatului duce la lucrarea de reformă descrisă în Isaia 58,5-12. Aceia care nu intră în spiritul Sabatului aşa cum l-a rânduit Dumnezeu, nu-şi dau seama de ceea ce pierd. Sabatul este una din cele mai mari binecuvântări revărsate asupra oamenilor de către un Creator iubitor.

Desfătarea. Simpla formă a ţinerii Sabatului este doar de mică valoare. Aceia care socotesc

Sabatul o povară, nu au descoperit adevărata lui însemnătate şi valoare.

Să sfinţeşti pe Domnul. Vezi comentariul la Geneza 2,1-3.

Îl voi cinsti. Aici avem unealta de punere la probă a ceea ce este drept şi cuvenit în Sabat – cinsteşte aceasta pe Dumnezeu? Orice activitate săvârşită cu scopul de a cunoaşte mai mult din caracterul, faptele, căile şi voia Creatorului, sau care este făcută ca un mijloc prin care iubirea Lui poate atinge inima şi viaţa semenilor noştri, este într-adevăr o cinstire a lui Dumnezeu.

Deschide Biblia