Isaia 50:10 10Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!

Robului. Sunt vremuri de întuneric şi încurcătură, chiar şi pentru aceia care s-au hotărât să asculte de glasul Domnului. Vrăjmaşul insistă ca să zăpăcească şi să descurajeze. Aceasta a fost experienţa lui Iov, şi mai târziu a lui Ioan Botezătorul. Este privilegiul tuturor acelora care se găsesc în împrejurări asemănătoare să-şi pună încrederea nezguduită în Dumnezeu. La timp potrivit El le va da lumina pe care ei o caută.

Deschide Biblia