Isaia 48:12 12Ascultă-Mă, Iacove! Şi tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu sunt Cel Dintâi şi tot Eu sunt şi Cel din Urmă.

Te-am chemat. În v. 1 şi 2 lui Israel i se vorbea ca unui popor care purta numele Domnului cu făţărnicie şi nu cu sinceritate. Acum Dumnezeu le reaminteşte de chemarea lor originală de a fi poporul Lui (vezi Deuteronom 7,6-16; 10,15; 14,2; Psalmi 135,4; Isaia 41,8; 43,1; 44,1.2). Amintindu-le de iubirea Lui, Dumnezeu căuta să-i câştige din nou pentru Sine (vezi Ezechiel 16,1-14; Osea 11,1-8).

Eu sunt Cel dintâi. Vezi Isaia 41,4; comp. Apocalips 1,5.8.17; 22,13. Era atât o onoare cât şi o răspundere să fi ales de Dumnezeu aşa cum fusese Israel.

Deschide Biblia