Isaia 48:1 1Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel şi care aţi ieşit din apele lui Iuda; voi, care aţi jurat pe Numele Domnului şi care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire!

Ascultaţi lucrul acesta. Isaia se adresează făţarnicilor din Israel, acelora care pretind că Îi slujesc lui Dumnezeu, dar de fapt se poartă aşa cum le place (vezi comentariul la Matei 6,2).

Apele lui Iuda. Targumurile zic: Sămânţa lui Iuda.

Chemaţi. Literal faceţi să se pomenească.

Deschide Biblia