Isaia 43:2 2Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.

Prin ape. Chiar aflându-se în cele mai grele strâmtorări, poporul lui Dumnezeu avea asigurarea că El va fi cu el pentru a-l sprijini şi mântui. Nu li se făgăduia lipsă de necaz şi de suferinţă, ci mângâiere şi eliberare în cele din urmă. De multe ori Israel trecuse prin foc şi prin apă, dar Dumnezeu îl scăpase (Psalmi 66,12; comp. Isaia 8,7.8). de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea (Psalmi 34,19; comp. v. 17,18). În Scriptură, apa şi focul apar adesea ca agenţi purificatori (Numeri 8,7; Iov 23,10; comp. 2Petru 3,5-7).

Deschide Biblia