Iov 41:1-34 1Poţi tu să prinzi Leviatanul cu undiţa? Sau să-i legi limba cu o funie?

Leviatanul. O transliterare a ebr. liwyatan. Liwyatan e tradus şi "bocetul lor" (vezi la cap.. 3:8; Psalm 74:14; 104:26; Isaia 27:1) [în KJV]. Făptura aceasta e descrisă ca fiind sălbatică, crudă şi de neîmblânzit, având o gură mare şi înarmată cu un formidabil şir de dinţi. Trupul e acoperit cu solzi aşezaţi aproape unul de altul, ca o armură. Nu se poate stabili dacă Iov descrie crocodilul, aşa cum gândesc mulţi comentatori, sau vreun monstru care nu mai există.

Cu o funie. Animalele sălbatice erau adesea mânate cu o funie legată de gura lor, aşa cum descoperă unele sculpturi asiriene. Dumnezeu întreabă dacă marele leviatan poate fi prins cu o undiţă sau mânat cu o frânghie legată de falca de jos. Întrebarea aceasta, la fel ca altele anterioare, accentuează neputinţa omului în comparaţie cu puterea creatoare a lui Dumnezeu.

2Îi vei putea petrece papura prin nări? Sau să-i străpungi cu un cârlig falca?

Papura. Literal, "trestie", fie folosită ca frânghie, fie o frânghie împletită din fibre de trestie.

Cârlig. [Ghimpe, KJV]. Aceasta pare să se refere la un cârlig sau inel, aşa cum erau folosite pentru a ţine peşti captivi în apă sau pentru a aduce prizonieri de rang înalt înaintea monarhilor care-i prinseseră (vezi 2 Regi 19:28; 2 Cronici 33:11 ["în ghimpi" (KJV) ar trebui probabil să fie redat "cu cârlige"]; Amos 4:2).

3Îţi va face el multe rugăminţi? Îţi va vorbi el cu un glas dulce?

Multe rugăminţi. Şi-ar fi putut cineva imagina pe puternicul leviatan cerşind milă de la Iov!

4Va face el un legământ cu tine ca să-ţi fie rob pe vecie?

Face... un legământ. Cu ironie, Dumnezeu întreabă dacă Iov poate face pe leviatan robul lui (vezi Exod 21:6; Deuteronom 15:17).

5Te vei juca tu cu el ca şi cu o pasăre? Îl vei lega tu, ca să-ţi înveseleşti fetele?

Te vei juca tu cu el? Vechi inscripţii descoperă că egiptenilor şi altor popoare vechi le plăceau animalele de companie. Câini, antilope, leoparzi, maimuţe şi păsări de diferite soiuri erau toate domesticite. Un crocodil domesticit ar fi un animal de companie cât se poate de extraordinar! "Fetele" ar fi cu siguranţă împotriva unei astfel de idei! Se foloseşte sarcasmul pentru a accentua în ce privinţă leviatanul era superior omului.

6Fac pescarii negoţ cu el? Îl împart ei între negustori?

Pescarii. Literal, "tovarăşii". Cuvântul se poate referi la o grupă de oameni legaţi laolaltă pentru vreun scop oarecare, de prietenie sau de negoţ.

Negoţ. [Praznic, KJV]. Ebr. karah. Acest cuvânt are trei sensuri fundamentale: "a săpa", "a face negoţ", "a face o petrecere". Aici, "a face negoţ" pare să fie definiţia cea mai potrivită, mai ales dacă "tovarăşii" arată o asociere de pescari.

Între negustori. Crocodilul n-a fost niciodată folosit ca articol de comerţ.

7Îi vei acoperi pielea cu ţepuşe şi capul cu căngi?

Acoperi pielea. Versetul acesta face aluzie la pielea groasă, aproape impenetrabilă a animalului. Harpoanele şi suliţele puteau fi folosite pentru a prinde hipopotamul, dar crocodilul era bine protejat împotriva unor astfel de metode de atac.

8Ridică-ţi numai mâna împotriva lui şi nu-ţi va mai veni gust să-l loveşti.

Nu-ţi va mai veni gust să-l loveşti. Numai gândul luptei cu el îl împiedică pe om să meargă mai departe.

9Iată că eşti înşelat în aşteptarea ta de a-l prinde: numai să-l vezi şi cazi la pământ!

Aşteptarea ta. Pe cât se pare, aşteptarea sau nădejdea de a prinde sau ucide monstrul. Chiar numai apariţia leviatanului ar fi înfricoşat pe om. Tăria leviatanului era net superioară celei a omului încât fiara era lăsată să doarmă netulburată pe plajele de nisip de pe malurile râurilor.

10Nimeni nu este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte. Cine Mi s-ar împotrivi în faţă?

Cine Mi s-ar putea împotrivi? Versetul acesta conţine ideea urmărită în întreaga argumentaţie. Un animal pe care îl făcuse Dumnezeu este atât de formidabil încât omul nu îndrăzneşte "să-l întărâte". Atunci cum îndrăzneşte un om să se certe cu Creatorul? Aici este fără îndoială urmărită ideea mustrării lui Iov pentru dorinţa insuficient cântărită de a discuta cu Dumnezeu.

După Targum şi un număr de manuscrise ebraice, ultimul rând al acestui verset spune: "Atunci cine e în stare să stea înaintea lui?" Totuşi, LXX şi alte versiuni vechi susţin toate redarea "Mi".

11Cui sunt dator, ca să-i plătesc? Sub cer totul este al Meu.

Cui sunt dator? Ideea din text pare a fi: "Cine M-a făcut să-i fiu obligat să-i plătesc înapoi?" Argumentul este următorul: dacă omul nu poate stăpâni creaturi precum leviatanul, cum se poate aştepta să forţeze mâna Creatorului pentru favoruri speciale? Aluzia pare să fie la cererile repetate ale lui Iov de a fi primit de Dumnezeu în audienţă (cap. 9:34.35; 13:3.22; 23:3-7). Dumnezeu rezistă oricărei provocări de a Se justifica. El nu e îndatorat faţă de nici una dintre făpturile Lui.

Este al Meu. Dumnezeu reaminteşte lui Iov că El este stăpânul Universului.

12Vreau să mai vorbesc iarăşi de mădularele lui şi de tăria lui, şi de frumuseţea întocmirii lui.

Mădularele lui. Dumnezeu Se întoarce la o descriere mai amplă şi mai amănunţită a leviatanului.

13Cine-i va putea ridica veşmântul? Cine va putea pătrunde între fălcile lui?

Ridica. Literal, "descoperi".

Veşmântul. Sau "învelişul lui exterior". Aceasta pare să se refere la învelişul lui de solzi.

Fălcile. [dublul lui frâu, KJV]. Sensul acestei imagini nu este clar. Unii consideră că propoziţia înseamnă: "Cine ar îndrăzni să încerce să-i pună un frâu ca de cal?" Alţii cred că "dublul frâu" se referă la şirul lui dublu de dinţi şi că Dumnezeu întreabă dacă cineva ar îndrăzni să se apropie de şirul acestor dinţi. Alţii adoptă o variantă bazată pe LXX, care zice: "Cine poate pătrunde sub platoşa lui?"

14Cine va putea deschide porţile gurii lui? Şirurile dinţilor lui cât sunt de înspăimântătoare!

Cine poate deschide? Dacă leviatanul hotărăşte să-şi ţină gura închisă, cine ar avea curajul sau puterea să o deschidă?

15Scuturile lui măreţe şi puternice, sunt unite împreună ca printr-o pecete;

Scuturile. [Solzii, KJV]. Literal, "scuturile". Solzii sunt prezentaţi ca tot atâtea scuturi.

16se ţin unul de altul, şi nici aerul n-ar putea trece printre ele. 17Sunt ca nişte fraţi care se îmbrăţişează, se apucă şi rămân nedespărţiţi. 18Strănuturile lui fac să strălucească lumina; ochii lui sunt ca geana zorilor.

Strănuturile. Când crocodilului, întors spre soare cu fălcile deschise, îi vine să strănute, apa care iese din gura lui scânteiază însoare.

Ochii. Ochii mici ai crocodilului au o scânteiere ca de pisică, lucru care a fost observat de mulţi.

19Din gura lui ţâşnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea.

Flăcări. [Lămpi aprinse, KJV]. Limbajul acestui verset este extrem de figurat. Pare să descrie impresia monstrului asupra minţii observatorului. Răsuflarea sforăitoare şi bălăcirea fiarei în lumina scânteietoare a soarelui sugerează ideea de flăcări şi scântei.

20Din nările lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte.

Fum. Versetul acesta şi v. 21 continuă tabloul figurat al v. 19.

21Suflarea lui aprinde cărbunii, şi gura lui aruncă flăcări. 22Tăria lui stă în grumaz, şi înaintea lui sare groaza.

Grumaz. După cum tăria "behemotului" [hipopotamului] stă în mădularele lui (cap. 40:16), la fel tăria leviatanului stă în grumazul lui.

Sare groaza. [întristarea e preschimbară, KJV. Propoziţia acesta spune, literal: "şi înaintea lui joacă groaza". Ideea este că totul tremură înaintea lui. Oriunde se duce produce groază. Oamenii o iau la fugă cuprinşi de panică.

23Părţile lui cele cărnoase se ţin împreună, ca turnate pe el, neclintite.

Părţile lui cele cărnoase. Literal, "căderile cărnii sale", probabil acele părţi care atârnă, ca de exemplu sub bărbie.

24Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra de moară care stă dedesubt.

Tare ca piatra. Probabil se referă la atitudinea leviatanului.

Piatra de moară. Piatra de moară inferioară. Era mai mare şi mai tare decât cea superioară.

25Când se scoală el, tremură vitejii, şi spaima îi pune pe fugă.

Spaima îi pune pe fugă. [ei se curăţă, KJV]. Mai bine, "ei sunt alături".

26Degeaba este lovit cu sabia; căci suliţa, săgeata şi pavăza nu folosesc la nimic.

Degeaba este lovit cu sabia. Nici o armă cunoscută de Iov nu era eficientă împotriva acestui animal.

27Pentru el fierul este ca paiul, arama, ca lemnul putred.

Ferul. Fierul şi bronzul erau metalele cele mai practice pentru uneltele de război cunoscute lui Iov, dar ele erau ca paiele sau ca lemnul putred când era folosit contra leviatanului.

28Săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele din praştie sunt ca pleava pentru el.

Săgeata. Leviatanul nu se sperie de invenţiile fragile ale omului.

29Nu vede în ghioagă decât un fir de pai şi râde la şuieratul săgeţilor. 30Sub pântecele lui sunt ţepi ascuţiţi: ai zice că este o grapă întinsă peste noroi.

Ţepi ascuţiţi. [Pietre ascuţite, KJV]. Literal, "cioburi ascuţite". Înţelesul este că părţile de dedesubt ale animalului erau acoperite cu solzi ca nişte cioburi de oale sparte. Grapă. Urmele lăsate pe ţărmul lutos unde stă întins animalul.

31Face să clocotească fundul mării ca un cazan şi-l clatină ca pe un vas plin cu mir.

Clocotească... ca un cazan. Aceasta descrie cum arată apa când leviatanul se bălăceşte în ea.

Vas plin cu mir. Aceasta s-ar putea referi la o mireasmă specială, asemănătoare cu aceea de mosc, care se spune că e caracteristică crocodilului.

32În urmă el lasă o cărare luminoasă; şi adâncul pare ca pletele unui bătrân.

Pletele unui bătrân. Spuma albă de pe urma animalului face apa să pară că a îmbătrânit şi că a albit.

33Pe pământ nimic nu-i este stăpân; este făcut ca să nu se teamă de nimic. 34Priveşte cu dispreţ tot ce este înălţat, este împăratul celor mai mândre dobitoace.”

Împăratul. Oricât de mândre ar putea fi alte dobitoace, ele trebuie să se supună lui.

Deschide Biblia