Iov 12:7-10 7Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune;

Întreabă dobitoacele. Iov pare să arate că până şi în rândul animalelor inferioare, celor violente le merge bine şi cele nevinovate sunt victime. Dumnezeu nu dă siguranţă celor blânde, domestice şi nevinovate şi nu pedepseşte pe cele feroce, setoase de sânge şi crude.

8vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti. 9Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?

Mâna Domnului. Iov îşi susţine teza despre suveranitatea arbitrară a lui Dumnezeu. El încearcă să arate că nenorocirea lui nu e dovada concludentă a nelegiuirii sale. Chiar şi natura, afirmă el, contrazice o astfel de teorie. Termenul Yahweh, Domn, din expresia aceasta apare numai aici, în porţiunile poetice lui Iov. Titlul generic pentru Fiinţa divină este 'Eloah sau 'el (vezi v. 4.6). Nu există o explicaţie clară pentru această variaţie interesantă variaţie. Un număr de manuscrise au aici 'Eloah.

10El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.

Sufletul. Ebr. nephesh, "viaţă" (vezi la 1 Regi 17:21).

Deschide Biblia