Ioan 9:5 5Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.”

Cât sunt. Aceasta nu înseamnă că Isus a fost lumina lumii numai în timpul locuirii Lui istorice pe pământ, deoarece El este încă Lumina lumii. El s-a referit în mod deosebit la rolul Său ca lumină în decursul timpului cât a umblat vizibil printre oameni. Textul grec nu are articol înaintea luminii, nici nu exprimă separat pronumele Eu ca în enunţarea Eu sunt lumina lumii (cap. 8,12). Cu privire la însemnătatea figurii vezi la cap. 1,4.5; cf. DA 464, 465.

Deschide Biblia