Ioan 8:17 17În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată:

Legea voastră. Expresia aceasta apare din nou în cap. 10,34; şi expresia comparabilă Legea lor, în cap. 15,25. Pasajele acestea nu trebuie să fie interpretate ca însemnând că Isus se lepăda de Lege sau că era potrivnic ei. El nu venise să nimicească Legea sau proorocii (Matei 5,17). El Însuşi dăduse preceptele sfinte lui Moise. Prin Legea voastră înţelegea fie Legea pe care ei pretindeau că o explică, o apără şi o ţin, fie interpretarea lor tradiţională a ei (vezi la Marcu 7,5-13).

Mărturia a doi oameni. Vezi Deuteronom 17,6; 19,15; cf. Numeri 35,30.

Deschide Biblia